Greek - Terms and Conditions of Purchase

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ

1. Αντιθέσεις Όρων και Προϋποθέσεων. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις («Ο&Π») ισχύουν για προϊόντα, εμπορεύματα και υλικά (συλλήβδην «Αγαθά») ή/και υπηρεσίες («Υπηρεσίες») που περιγράφονται στην πρώτη σελίδα της παρούσας Εντολής Αγοράς («ΕΑ») και μετά την αποδοχή της ΕΑ από τον πωλητή που καθορίζεται στην πρώτη σελίδα της παρούσας ΕΑ («Πωλητής»), η ΕΑ, μαζί με οποιαδήποτε εκθέματα ή συνημμένα, θα αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ του αγοραστή («Αγοραστής») και του Πωλητή που καθορίζονται στην πρώτη σελίδα της ΕΑ (συλλήβδην, η «Συμφωνία»). Στο βαθμό που υφίσταται αντίθεση μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων στην πρώτη σελίδα της ΕΑ και των παρόντων Ο&Π, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της πρώτης σελίδας της ΕΑ. Σε περίπτωση που υπάρχει μια ξεχωριστή γραπτή συμφωνία μεταξύ των μερών η οποία έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες Ο&Π, θα υπερισχύουν οι όροι της γραπτής συμφωνίας. Η αποστολή οποιουδήποτε μέρους των Αγαθών ή της παροχής των Υπηρεσιών θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΑΛΛΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ Ή ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ./p>

2. Παράδοση, Τίτλος Ιδιοκτησίας και Κίνδυνος Απώλειας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην πρώτη σελίδα της παρούσας ΕΑ ή στο βαθμό που απαιτείται διαφορετικά από το ισχύον δίκαιο, όλες οι παραδόσεις των Προϊόντων πρέπει να είναι DDP, με την τοποθεσία του Αγοραστή που καθορίζεται στην ΕΑ (Incoterms 2010). Ο Τίτλος Ιδιοκτησίας και ο κίνδυνος απώλειας μεταβιβάζονται στον Αγοραστή κατά την παράδοση των Προϊόντων στην τοποθεσία του Αγοραστή που καθορίζεται στην ΕΑ. Ο χρόνος αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για όλες τις παραδόσεις των Προϊόντων. Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση των Αγαθών που πραγματοποιείται περισσότερο από μία εβδομάδα πριν από οποιαδήποτε ισχύουσα προγραμματισμένη παράδοση και να τα επιστρέψει στον Πωλητή με έξοδα του Πωλητή. Ο Πωλητής θα περιλαμβάνει ένα πιστοποιητικό ποιότητας, μία αναλυτική λίστα συσκευασίας, όπως και μία φορτωτική, με όλες τις αποστολές. Ο πωλητής πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό της ΕΑ σε όλα τα έγγραφα και τις περιγραφές των προϊόντων, τους αριθμούς παρτίδων και τον αριθμό στοιχείου του Αγοραστή σε κάθε περιέκτη που αποστέλλεται./p>

3. Τιμή και Πληρωμή. Ο Πωλητής συμφωνεί ρητά ότι οι τιμές που καθορίζονται στην παρούσα ΕΑ είναι σταθερές και παραμένουν σταθερές έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι παραδόσεις ή/και Υπηρεσίες (κατά περίπτωση). Εάν δεν περιλαμβάνεται τιμή στην ΕΑ, η τιμή θα είναι η τιμή που καθορίζεται στο δημοσιευμένο τιμοκατάλογο του Πωλητή που ισχύει κατά την ημερομηνία της ΕΑ. Η πληρωμή θα καταβάλλεται στο νόμισμα που καθορίζεται στην ΕΑ και θα οφείλεται 90 ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου. Πιστώσεις που οφείλονται για απορρίψεις, αποκλίσεις ή πληρωμένα τιμολόγια μπορούν, κατά την επιλογή του Αγοραστή, να αφαιρούνται από επακόλουθες πληρωμές./p>

4. Εγγύηση. Ο Πωλητής εγγυάται ότι: (i) ο Αγοραστής θα έχει έγκυρο και απρόσκοπτο τίτλο ιδιοκτησίας για όλα τα Αγαθά, (ii) τα Αγαθά και οι Υπηρεσίες θα πληρούν τις προδιαγραφές, τις περιγραφές ή τα δείγματα που υποβάλλονται, καθορίζονται ή έχουν συμφωνηθεί από τον Αγοραστή και (iii) τα Αγαθά θα είναι εμπορεύσιμα, καλής ποιότητας, χωρίς ελαττώματα και κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό τους. Ο Πωλητής συμφωνεί να αποζημιώσει και να διατηρεί αζημίωτο τον Αγοραστή από και κατά οποιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων, απωλειών, ζημιών και εξόδων (που συμπεριλαμβάνουν τις αμοιβές δικηγόρων), που προκύπτουν από την παραβίαση των εγγυήσεων του Πωλητή./p>

5. Επιθεώρηση και Απορρίψεις. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί και να εξετάζει όλα τα Αγαθά στο βαθμό που είναι εφικτό σε όλους τους χρόνους και τοποθεσίες, ακόμη και κατά την περίοδο παραγωγής του Πωλητή. Η τελική επιθεώρηση θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Αγοραστή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την τελική παράδοση. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα Αγαθά που παραδίδονται δια της παρούσας είναι ελαττωματικά ή δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρούσας ΕΑ, ο Αγοραστής θα έχει το δικαίωμα, παρά την πληρωμή ή οποιαδήποτε εκ των προτέρων επιθεώρηση ή έλεγχο, να απορρίψει το σύνολο ή μέρος των εν λόγω Αγαθών και κατ' επιλογή του Αγοραστή, να επιστρέψει τα εν λόγω Αγαθά στον Πωλητή με αντάλλαγμα πίστωση ή επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος ή να απαιτήσει αντικατάσταση των Αγαθών με έξοδα του Πωλητή./p>

6. Καταγγελία για αιτία. Ο Αγοραστής μπορεί να ακυρώσει την παρούσα ΕΑ εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε ή όλα τα Αγαθά που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί ή τις Υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμη παρασχεθεί, σε οποιαδήποτε στιγμή, μετά από έγγραφη κοινοποίηση στον Πωλητή, σε περίπτωση που ο Πωλητής (1) δεν συμμορφωθεί με οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση της παρούσας Συμφωνίας, (2) διορίσει έναν παραλήπτη, καταστεί αφερέγγυος ή κινηθούν δικαστικές προσφυγές από ή κατά του Πωλητή βάσει οποιασδήποτε διάταξης οποιουδήποτε πτωχευτικού νόμου, (3) διακόψει τη λειτουργία του ή συγχωνευτεί ή εξαγοραστεί από ένα τρίτο μέρος ή (4) εκχωρήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις βάσει της παρούσας ΕΑ σε ένα τρίτο μέρος χωρίς εκ των προτέρων έγγραφη συναίνεση του Αγοραστή. Μετά την εν λόγω ακύρωση, ο Αγοραστής δεν θα φέρει οποιαδήποτε νομική ευθύνη έναντι του Πωλητή πέρα από την πληρωμή οποιουδήποτε υπολοίπου για τα Αγαθά και τις Υπηρεσίες που παραδόθηκαν σε και έγιναν αποδεκτά από τον Αγοραστή πριν από την παραλαβή της κοινοποίησης της καταγγελίας από τον Πωλητή, καθώς και για εργασίες σε εξέλιξη που αιτήθηκαν για παράδοση στον Αγοραστή./p>

7. Πρόσθετες νομικές αποκαταστάσεις. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να επιβάλει συγκεκριμένα τους όρους της παρούσας ΕΑ. Τα δικαιώματα και οι νομικές αποκαταστάσεις του Αγοραστή βάσει της παρούσας ΑΕ είναι σωρευτικά και υφίστανται επιπλέον οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων και νομικών αποκαταστάσεων που διατίθενται βάσει νόμου ή νομοθετημάτων δικαίου./p>

8. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλες απαιτήσεις βάσει πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο Πωλητής θα υπερασπιστεί τον Αγοραστή για οποιαδήποτε αγωγή που ασκείται κατά του Αγοραστή με βάση τον ισχυρισμό ότι τα προϊόντα που αγοράστηκαν βάσει της παρούσας ή οποιαδήποτε από τα εξαρτήματά τους, παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά ή οποιαδήποτε άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, με έξοδά του και θα καταβάλει όλες τις δαπάνες και αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων. Σε περίπτωση που εκδίδεται τελική περιοριστική διαταγή/ασφαλιστικά μέτρα κατά της χρήσης των Αγαθών ή οποιωνδήποτε εξαρτημάτων τους από τον Αγοραστή λόγω μιας τέτοιας παράβασης ή κατά την εύλογη γνώμη του Πωλητή ότι τα Αγαθά ή οποιαδήποτε εξαρτήματα αυτών είναι πιθανό να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας απαίτησης ή παραβίασης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ο Πωλητής, με δικές του δαπάνες και όπως απαιτείται από τον Αγοραστή, είτε θα εξασφαλίσει για τον Αγοραστή το δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα Αγαθά ή θα αντικαταστήσει ή τροποποιήσει τα Αγαθά έτσι ώστε να μην παραβιάζουν τα εν λόγω δικαιώματα, αλλά ώστε να είναι λειτουργικά ισοδύναμα με τα Αγαθά που είχαν αρχικά παρασχεθεί βάσει της παρούσας./p>

9. Περιορισμός Νομικής Ευθύνης. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ) Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΑΛΛΩΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ./p>

10. Εμπιστευτικές πληροφορίες. Ο Πωλητής δεν επιτρέπεται να γνωστοποιεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από τους υπαλλήλους, τα στελέχη ή τα μέλη του Δ.Σ. του/της, που έχουν νομότυπη ανάγκη γνώσης των πληροφοριών, ούτε να χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από την απόδοση της παρούσας ΕΑ, οποιεσδήποτε πληροφορίες που έλαβε από τον Αγοραστή στα πλαίσια της παρούσας ΕΑ, που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, σχέδια, σχεδιαγράμματα, εγχειρίδια, περιγραφές ή προδιαγραφές («Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Ο Αγοραστής θα έχει σε κάθε στιγμή τον τίτλο ιδιοκτησίας των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που παρέχονται από τον Αγοραστή στον Πωλητή και προορίζονται για χρήση σχετικά με την παρούσα ΕΑ. Μετά την καταγγελία της παρούσας ΕΑ ή όταν ζητηθεί από τον Αγοραστή, ο Πωλητής θα επιστρέψει αμέσως στον Αγοραστή όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων όλων των αντιγράφων) που παραδόθηκαν στον Πωλητή. Εννοείται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παραλήφθηκαν από τον Αγοραστή από τον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχεδίων και εγγράφων, δεν θα είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα, ούτε θα περιορίζουν τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών από τον Αγοραστή./p>

11. Ευθύνη για τη συσκευασία, επισήμανση και παράδοση. Ο Πωλητής θα συσκευάζει και επισημαίνει τα Αγαθά που καλύπτονται από την παρούσα ΕΑ με τρόπο που να καλύπτει τις απαιτήσεις του μεταφορέα και θα εξασφαλίσει την άφιξη στον τόπο που καθορίζεται στην ΕΑ χωρίς ζημίες και αλλοιώσεις. Όλοι οι περιέκτες, τα υλικά συσκευασίας και τα υλικά κιβωτίων θα καθίστανται ιδιοκτησία του Αγοραστή. /p>

12. Εκχώρηση. Η παρούσα ΕΑ δεν επιτρέπεται να εκχωρηθεί σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση του έτερου συμβαλλομένου, με τη διαφορά ότι ο Αγοραστής επιτρέπεται, χωρίς τη συγκατάθεση του Πωλητή, να εκχωρήσει την παρούσα ΕΑ και το δικαίωμα λήψης των Αγαθών και Υπηρεσιών βάσει της παρούσας, σε μία συνδεδεμένη/συγγενή του/της εταιρεία/οντότητα./p>

13. Συμμόρφωση με τους Νόμους. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας και κατά την παραγωγή, πώληση και παράδοση των Αγαθών και των Υπηρεσιών, πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κρατικούς κανόνες, κανονισμούς και διαταγές. /p>

14. Παραίτηση/Αποποίηση. Μία παραίτηση/αποποίηση από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, οποιασδήποτε παράβασης της παρούσας Συμφωνίας από το έτερο μέρος σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση/αποποίηση σε περίπτωση επακόλουθων παραβάσεων του ίδιου ή διαφορετικού είδους. Η παράλειψη οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους να ασκήσει τα δικαιώματά του βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση/αποποίηση του δικαιώματος του εν λόγω μέρους να ασκήσει τα ίδια ή διαφορετικά δικαιώματα σε επακόλουθες περιπτώσεις./p>

15. Διαδοχή. Η παρούσα Συμφωνία θα είναι δεσμευτική και θα ισχύει προς όφελος του Πωλητή και του Αγοραστή και των αντίστοιχων διαδόχων και επιτρεπόμενων εκδοχέων τους./p>

16. Κοινοποιήσεις. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται από τους παρόντες Ο&Π θα παραδίδονται γραπτώς, είτε με προσωπική παράδοση, είτε μέσω e-mail ή συστημένης ταχυδρομικής αποστολής, με αίτημα αποδεικτικού παραλαβής και θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί κατά την ημερομηνία που παραδίδονται προσωπικά ή αποστέλλονται μέσω e-mail ή τρεις (3) ημέρες μετά την κατάθεσή τους στο ταχυδρομείο με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη./p>

17. Ασφάλιση Πωλητή. Ο Πωλητής θα διατηρεί, με δικές του δαπάνες και κόστη, ασφαλιστήρια συμβόλαια των τύπων και των ποσών που απαιτούνται εύλογα για την επιχείρησή του./p>

18. Ρήτρα Συμμόρφωσης κατά της Διαφθοράς. Ο Πωλητής βεβαιώνει ότι (i) τελούσε και θα συνεχίσει να τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με το νόμο περί πρακτικών διαφθοράς στην αλλοδαπή/ την πολιτική κατά της διαφθοράς (Foreign Corrupt Practices Act/Anti-Corruption Policy) (η «Πολιτική») (που βρίσκεται στον ιστότοπο του Αγοραστή: www.platformspecialtyproducts.com) και με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά της διαφθοράς, που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, το Νόμο των ΗΠΑ περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή (συλλήβδην, «Ισχύον Δίκαιο») και (ii) δεν έχει και δεν θα πληρώσει, προσφέρει ή υποσχεθεί να πληρώσει ή εξουσιοδοτήσει την πληρωμή, άμεσα ή έμμεσα, οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών ή αντικειμένου αξίας, σε (α) οποιονδήποτε κρατικό αξιωματούχο, υπάλληλο της κυβέρνησης, πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο πολιτικών αξιωμάτων, με σκοπό τον επηρεασμό οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης για την πρόσκτηση ή διατήρηση εργασιών ή για να εξασφαλίσει ένα αθέμιτο πλεονέκτημα ή (β) οποιονδήποτε ιδιώτη που θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα παρακινήσει ή προκαλέσει τον παραλήπτη να παραβιάσει το καθήκον πίστης ή εμπιστοσύνης του/της. Ο Αγοραστής επιτρέπεται να ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία του Πωλητή και να διεξάγει άλλους εσωτερικούς ελέγχους για να επαληθεύσει τη συμμόρφωσή του/της με την Πολιτική και το Ισχύον Δίκαιο. Ο Πωλητής συμφωνεί ότι θα ενημερώνει αμέσως τον Αγοραστή γραπτώς εάν ο Πωλητής ενημερωθεί, έχει λόγους να γνωρίζει ή υποψιάζεται οποιαδήποτε παράβαση της Πολιτικής ή οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων, στην οποία εμπλέκεται ο Αγοραστής, οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες/συγγενείς εταιρείες του Αγοραστή ή τις ενέργειες του Πωλητή ή των εκπροσώπων του σχετικά με την παρούσα Συμφωνία./p>

19. Διάφορα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη από αρμόδιο δικαστήριο, η εν λόγω διάταξη θα τροποποιηθεί με σκοπό την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος της παρούσας Συμφωνίας με έγκυρο, νόμιμο και δεσμευτικό τρόπο ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε θα διαγράφεται και θα καθίσταται άκυρη χωρίς να επηρεαστεί οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας Συμφωνίας. Τα μέρη αποποιούνται την εφαρμοσιμότητα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών στην πώληση των Αγαθών βάσει της παρούσας. Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους της δικαιοδοσίας του κυρίου τόπου επιχειρήσεων του Αγοραστή και ο Πωλητής συμφωνεί να υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της δικαιοδοσίας του κύριου τόπου των επιχειρήσεων του Αγοραστή. Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στην πρώτη παράγραφο των εν λόγω Ο&Π, η παρούσα Συμφωνία αποτελεί τη συνολική γραπτή συμφωνία των μερών, που καλύπτει την αγορά και πώληση των Αγαθών και Υπηρεσιών και δεν υπάρχουν κατανοήσεις, συμφωνίες, δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, που δεν περιέχονται στην παρούσα σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας. Καμία τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας δεν θα είναι δεσμευτική για τον Αγοραστή, εκτός εάν έχει εγκριθεί γραπτώς από τον Αγοραστή.

 
  
*
(Press ctrl to select multiple)
*