Greek - Terms and Conditions of Sale

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Το παρόν έγγραφο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο πωλητής που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος εγγράφου («Πωλητής») πωλεί τα προϊόντα του στον αγοραστή («Αγοραστής»), όπως και όταν υποβάλλονται παραγγελίες από τον Αγοραστή και γίνονται αποδεκτές από τον Πωλητή. Όλες οι παραγγελίες γίνονται αποδεκτές με την επιφύλαξη και ενσωμάτωση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων («Ο&Π»). Οι όροι που καθορίζονται στην πρώτη σελίδα του παρόντος εγγράφου θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε ασυνεπών όρων της παρούσας. Σε περίπτωση που υπάρχει μια ξεχωριστή γραπτή συμφωνία μεταξύ των μερών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες Ο&Π, θα υπερισχύουν οι όροι της γραπτής συμφωνίας. Με την υποβολή μιας παραγγελίας στον Πωλητή, ο Αγοραστής συμφωνεί με τους παρόντες Ο&Π. Οι παρόντες Ο&Π υπερισχύουν οποιωνδήποτε διαφορετικών ή επιπρόσθετων όρων ή προϋποθέσεων που περιέχονται σε οποιαδήποτε εντολή αγοράς ή σε άλλο έγγραφο που υποβλήθηκε από τον Αγοραστή, εκτός εάν οι εν λόγω διαφορετικοί ή επιπρόσθετοι όροι ή οι προϋποθέσεις έχουν συμφωνηθεί ειδικά και γραπτώς από τον Πωλητή. Μετά την αποδοχή μιας παραγγελίας από τον Πωλητή, οι παρόντες Ο&Π και το παρόν έγγραφο αποτελούν τη «Συμφωνία» μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή για την αγορά και πώληση των προϊόντων που καθορίζονται σε αυτήν («Προϊόντα»).

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ. Ο Πωλητής θα επιχειρήσει να ανταποκριθεί στις αιτούμενες ημερομηνίες παράδοσης που περιέχονται στις παραγγελίες του Αγοραστή, αλλά δεν θα φέρει νομική ευθύνη εάν δεν το επιτύχει. Οποιαδήποτε ώρα ή ημερομηνία παράδοσης που καθορίζεται από τον Πωλητή, αποτελεί εκτίμηση και μόνο. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει πρόωρες αποστολές ή τμηματικές αποστολές και να τιμολογήσει τον Αγοραστή αναλόγως. Τα βάρη και οι ποσότητες του Πωλητή που αναγράφονται στο δελτίο αποστολής θα υπερισχύουν, εκτός από την περίπτωση αποδεδειγμένου σφάλματος που αναφέρεται στον Πωλητή εντός επτά (7) ημερών από την παράδοση.

ΑΛΛΑΓΕΣ. Ο Αγοραστής δεν επιτρέπεται να τροποποιήσει, ακυρώσει ή μεταβάλλει κατά τα άλλα τις παραγγελίες εφόσον η παραγγελία βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του Πωλητή. Οποιαδήποτε τέτοια ακύρωση, τροποποίηση ή μεταβολή, θα υπόκειται σε πρόσθετες προϋποθέσεις, όπως μπορεί να επιβληθούν από τον Πωλητή κατά την εν λόγω χρονική στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής χρημάτων στον Πωλητή για οποιαδήποτε έξοδα, δαπάνες και απώλειες που σχετίζονται με την εν λόγω αλλαγή.

ΠΛΗΡΩΜΗ. Οι όροι πληρωμής επιβάλουν την εξόφληση του καθαρού ποσού 30 ημέρες από την ημερομηνία του τιμολογίου. Ο Πωλητής θα εκδίδει τα τιμολόγια μετά την αποστολή των Προϊόντων. Κάθε μερική παράδοση αποτελεί μια ξεχωριστή εντολή σχετικά με την πληρωμή. Οι πληρωμές θα καταβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες, στην τοποθεσία και στο νόμισμα που καθορίζονται στο τιμολόγιο. Οποιαδήποτε απλήρωτα ποσά μετά την ημερομηνία οφειλής θα τοκίζονται με επιτόκιο 1,5% ανά μήνα ή με το μέγιστο επιτόκιο που επιτρέπεται από το νόμο, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο. Κανένα μέρος οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου στον Πωλητή δεν μπορεί να μειωθεί λόγω οποιασδήποτε ανταγωγής, συμψηφισμού, προσαρμογής ή άλλου δικαιώματος που μπορεί να έχει ο Αγοραστής κατά του Πωλητή ή οποιουδήποτε άλλου μέρους. Εάν ο Αγοραστής αδυνατεί να πληρώσει για οποιαδήποτε μία ή περισσότερες αποστολές κατά την ημερομηνία οφειλής, ο Πωλητής θα έχει το δικαίωμα, επιπλέον των άλλων νομικών αποκαταστάσεων, είτε: (α) να αναστείλει ή να ακυρώσει τις μελλοντικές παραδόσεις ή (β) να απαιτήσει την καταβολή μετρητών κατά την ή πριν από την αποστολή/παράδοση. Εάν η οικονομική βιωσιμότητα του Αγοραστή καταστεί μη ικανοποιητική για τον Πωλητή, μπορεί να απαιτηθεί καταβολή μετρητών ή ικανοποιητική εγγύηση από τον Πωλητή πριν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω παραδόσεις Προϊόντων. Ο Αγοραστής συμφωνεί να παράσχει στον Πωλητή πληροφορίες πιστοληπτικής φερεγγυότητας κατ' απαίτηση.

ΤΙΜΗ. Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην πρώτη σελίδα μιας αποδεκτής εντολής αγοράς, η τιμή για τα Προϊόντα θα καθορίζεται από τον Πωλητή κατά την ημερομηνία της αποδοχής της παραγγελίας. Οι προσφορές τιμών του Πωλητή είναι μόνο προσωρινές και ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις εν λόγω τιμές σε οποιαδήποτε στιγμή. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φόρους και άλλες επιβαρύνσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην αντανακλούν προσαυξήσεις για υλικά.

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. Ο Αγοραστής θα επιστρέψει στον Πωλητή όλους τους φόρους, ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή άλλες επιβαρύνσεις που μπορεί να απαιτείται να πληρώσει ο Πωλητής σε οποιονδήποτε κρατικό φορέα ή να εισπράξει για οποιονδήποτε κρατικό φορέα κατά την παραγωγή, πώληση, μεταφορά, παράδοση ή τη χρήση των Προϊόντων που πωλούνται βάσει της παρούσας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ. Ο Πωλητής θα στείλει και θα παραδώσει τα Προϊόντα σύμφωνα με τον εμπορικό όρο FCA, shipping point (σημείο αποστολής) (Incoterms 2010). Ο τίτλος ιδιοκτησίας και ο κίνδυνος απώλειας των Προϊόντων μεταβιβάζεται στον Αγοραστή κατά την παράδοση των Προϊόντων στο μεταφορέα στο σημείο αποστολής.

ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ. Η πώληση οποιουδήποτε Προϊόντος βάσει της παρούσας δεν μεταβιβάζει στον Αγοραστή οποιοδήποτε δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με οποιοδήποτε τέτοιο Προϊόν. Ο Πωλητής διατηρεί την ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των Προϊόντων που πωλούνται βάσει της παρούσας.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. Ο Πωλητής εγγυάται ότι κατά τη στιγμή της παράδοσης στον Αγοραστή, τα Προϊόντα που πωλούνται βάσει της παρούσας συμμορφώνονται με τις πρότυπες γραπτές προδιαγραφές του Πωλητή για τέτοιου είδους προϊόντα. Ο προσδιορισμός της καταλληλότητας των προϊόντων για τις χρήσεις και εφαρμογές που προβλέπονται από τον Αγοραστή θα αποτελεί την αποκλειστική ευθύνη του Αγοραστή. Οποιεσδήποτε προτάσεις ή υποδείξεις που προτείνονται από τον Πωλητή σχετικά με χρήσεις ή εφαρμογές των Προϊόντων θεωρούνται αξιόπιστες, ωστόσο ο Πωλητής δεν παρέχει καμία εγγύηση για τα αποτελέσματα που θα ληφθούν, επειδή οι συνθήκες χρήσης και εφαρμογής από τον Αγοραστή και άλλους είναι εκτός του ελέγχου του Πωλητή. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για απαιτήσεις που προκαλούνται από τα εξής: 1) αμέλεια του Αγοραστή ή ενός τρίτου μέρους· 2) αλλαγή, επιμόλυνση ή ακατάλληλη χρήση του Προϊόντος· 3) οποιαδήποτε προδιαγραφή ή τροποποίηση που πραγματοποιείται κατ' απαίτηση του Αγοραστή· 4) παράλειψη του Αγοραστή να ακολουθήσει τις οδηγίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια που παρέχονται από τον Πωλητή ή σύμφωνα με τα κλαδικά πρότυπα ή/και 5) παράλειψη του Αγοραστή να συμμορφωθεί με τους νόμους. Τέλος, ο Πωλητής δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για οποιεσδήποτε απαιτήσεις επί της εγγύησης: 1) που υποβλήθηκαν μετά τη λήξη της περιόδου της απαίτησης ή 2) εάν δεν έχει δοθεί στον Πωλητή εύλογη ευκαιρία να εξετάσει τα Προϊόντα στα οποία αναφέρεται η απαίτηση και ο Αγοραστής δεν επιστρέψει τα εν λόγω Προϊόντα στον Πωλητή κατ' απαίτηση του Πωλητή.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προβεί ο Αγοραστής σε μία απαίτηση επί της εγγύησης ή να καταθέσει οποιαδήποτε αγωγή κατά του Πωλητή μετά από 7 ημέρες μετά τη διαπίστωση της παράβασης ή 6 μήνες μετά την παράδοση των Προϊόντων στα οποία αφορά η απαίτηση, όποιο διάστημα είναι νωρίτερο. Η παράλειψη του Αγοραστή να παρέχει γραπτή κοινοποίηση στον Πωλητή για οποιαδήποτε απαίτηση ή αγωγή εντός της ισχύουσας προθεσμίας, αποτελεί απόλυτη και άνευ όρων παραίτηση από την εν λόγω απαίτηση ή αγωγή. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ο&Π, Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΑΛΛΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΕ, ΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΑΛΛΩΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ, ΣΕ: (α) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, (β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή (γ) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ή ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ΠΟΣΟΥ ΙΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. ΠΑΡΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ, Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Ή ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΑΞΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ Ο&Π Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ.
Προϊόντα για τα οποία υφίσταται ισχυρισμός ότι δεν συμμορφώνονται, δεν θα επιστρέφονται ή απορρίπτονται παρά μόνο όπως προβλέπεται στην παρούσα. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται ο Πωλητής για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, κόστος ή δαπάνη που αποδίδεται σε οποιαδήποτε ενέργεια, παράλειψη ή εσφαλμένες δηλώσεις από τον Αγοραστή ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Εκτός από τις άλλες υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, ο Αγοραστής αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και νομική ευθύνη για απώλεια ή ζημία που προκύπτει από το χειρισμό, τη χρήση ή την εφαρμογή του Προϊόντος και των περιεκτών που παραδίδονται με την παρούσα. Ο Αγοραστής συμφωνεί να εξοικειωθεί και να διατηρηθεί ενήμερος/η (χωρίς εξάρτηση από τον Πωλητή) σχετικά με οποιουσδήποτε κινδύνους σε πρόσωπα ή/και περιουσιακά στοιχεία που εμπλέκονται στο χειρισμό και τη χρήση των εν λόγω Προϊόντων και περιεκτών. Ο Αγοραστής θα ενημερώσει τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους πράκτορες, τους διανομείς, τους συμβούλους, τους ανεξάρτητους εργολάβους και άλλους που χειρίζονται ή χρησιμοποιούν ή που προβλέπεται ότι μπορεί να χειριστούν ή να χειριστούν το εν λόγω Προϊόν, για οποιουσδήποτε κινδύνους. Ο Αγοραστής συμφωνεί δια της παρούσας να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να διατηρήσει τον Πωλητή, τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και τα αντίστοιχα μέλη του Δ.Σ. τους, τα στελέχη, τους μετόχους, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους διαδόχους και εκδοχείς, αζημίωτους από και έναντι οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, ζημιών, δαπανών ή κόστους, που συμπεριλαμβάνουν εύλογες δικηγορικές αμοιβές, που προκύπτουν από απαιτήσεις (εκτός εάν προσδιοριστεί τελικά ότι αποτελούν αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας ή δόλου του Πωλητή) που προκύπτουν από (α) τη χρήση ή το χειρισμό του Προϊόντος από τον Αγοραστή ή τις συνδεδεμένες εταιρείες του/της, ανεξάρτητα από το εάν το Προϊόν συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλα υλικά, ουσίες ή εξοπλισμό ή όχι ή χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε διαδικασία παραγωγής· (β) παράλειψη του Αγοραστή ή των συνδεδεμένων εταιρειών του να συμμορφωθεί με τους νόμους· (γ) υπεξαίρεση ή/και καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, παραβίαση ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων ή πνευματικών δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη χρήση ή το χειρισμό του Προϊόντος από τον Αγοραστή ή τις συνδεδεμένες εταιρείες του/της (για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας, οποιαδήποτε αναφορά στον Αγοραστή και τις συνδεδεμένες εταιρείες του/της θα περιλαμβάνει τα στελέχη, τα μέλη του Δ.Σ., τους υπαλλήλους, τους πράκτορες και τους εκπροσώπους των συνδεδεμένων εταιρειών του/της). Σε περίπτωση που Πωλητής εγείρει μία αγωγή για να ασκήσει τα δικαιώματά του στο πλαίσιο αυτών των Ο&Π και είναι επιτυχής σε μια τέτοια αγωγή, ο Πωλητής θα έχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων από τον Αγοραστή για όλες τις δαπάνες και τα κόστη (που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, εύλογες αμοιβές και δαπάνες δικηγόρων), για την επιβολή των δικαιωμάτων του βάσει της παρούσας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Ο Πωλητής δεν θα είναι υπεύθυνος για παράλειψη απόδοσης ή καθυστερήσεις στην απόδοση που οφείλονται σε αιτίες εκτός του ελέγχου του Πωλητή, που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, ενέργειες ή παραλείψεις του Αγοραστή, θεομηνίες, απεργίες ή άλλες εργατικές αντιδικίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμο, κλείσιμο εγκαταστάσεων, εθελοντική ή ακούσια συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο, διαταγή, κανονισμό, σύσταση ή αίτηση οποιουδήποτε κρατικής αρχής, αδυναμία εξασφάλισης καυσίμων, υλικών ή εξαρτημάτων, καθυστερήσεις σε ή μη διαθεσιμότητα μεταφορών, βλάβες μηχανημάτων ή εξοπλισμού, πυρκαγιές, εκρήξεις ή ατυχήματα. Επιπλέον, ο Πωλητής θα απαλλαγεί σε περίπτωση αδυναμίας του/της να προμηθευτεί πρώτες ύλες (σε εμπορικά εύλογη βάση) που είναι απαραίτητες για την παραγωγή του Προϊόντος. Σε περίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε τέτοιο γεγονός, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να κατανείμει την υπόλοιπη παραγωγή ή/και την προμήθεια μεταξύ των πελατών του/της όπως καθορίσει και ο Αγοραστής απαλλάσσει, δια της παρούσας, τον Πωλητή από νομικές ευθύνες για οποιαδήποτε προκύπτουσα ελλιπή εκπλήρωση οποιασδήποτε παραγγελίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ. Δεν θα γίνει αποδεκτό για επιστροφή οποιοδήποτε μη συμμορφώσιμο Προϊόν από τον Πωλητή και καμία παραγγελία δεν επιτρέπεται να ακυρωθεί από τον Αγοραστή, χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συναίνεση του Πωλητή. Η εν λόγω συναίνεση θα χορηγηθεί κατά την αποκλειστική κρίση του Πωλητή και ο Πωλητής μπορεί να επιβάλει τέλος επαναποθήκευσης 25% στα επιστρεφόμενα Προϊόντα. Όλα τα Προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στον Πωλητή, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον Πωλητή και με έξοδα αποκλειστικά του Αγοραστή. ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΙ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ. Εάν η αποστολή απαιτεί τη χρήση επιστρεπτέων περιεκτών, ο τίτλος ιδιοκτησίας των εν λόγω περιεκτών παραμένει στον Πωλητή και θα πρέπει επιστραφούν στον Πωλητή σε καλή κατάσταση (με την εξαίρεση τυπικής φθοράς) εντός 60 ημερών από την παράδοση του Προϊόντος (έξοδα μεταφοράς με χρέωση του παραλήπτη). Κατόπιν αιτήματος του Πωλητή, ο Αγοραστής συμφωνεί να πληρώσει στον Πωλητή την εύλογη αξία των επιστρεπτέων περιεκτών εάν ο Αγοραστής αδυνατεί να τα επιστρέψει στον Πωλητή ή αδυνατεί να τα επιστρέψει σε κατάλληλη κατάσταση. Ο Πωλητής μπορεί να απαιτήσει μια επιστρεπτέα προκαταβολή για τους περιέκτες κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, κατά την απόδοση της παρούσας Συμφωνίας, θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κρατικούς κανόνες, κανονισμούς και διαταγές.

ΡΗΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. Εάν ο Αγοραστής είναι διανομέας των Προϊόντων του Πωλητή, ο Αγοραστής βεβαιώνει ότι (i) τελούσε και θα συνεχίσει να τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με το νόμο περί πρακτικών διαφθοράς στην αλλοδαπή/ την πολιτική κατά της διαφθοράς (Foreign Corrupt Practices Act/Anti-Corruption Policy) (η «Πολιτική») του Πωλητή (που βρίσκεται στον ιστότοπο του Πωλητή: www.platformspecialtyproducts.com) και με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά της διαφθοράς, που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, το Νόμο των ΗΠΑ περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή (συλλήβδην, «Ισχύον Δίκαιο») και (ii) δεν έχει και δεν θα πληρώσει, προσφέρει ή υποσχεθεί να πληρώσει ή εξουσιοδοτήσει την πληρωμή, άμεσα ή έμμεσα, οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών ή αντικειμένου αξίας, σε (α) οποιονδήποτε κρατικό αξιωματούχο, υπάλληλο της κυβέρνησης, πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο πολιτικών αξιωμάτων, με σκοπό τον επηρεασμό οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης για την πρόσκτηση ή διατήρηση εργασιών ή για να εξασφαλίσει ένα αθέμιτο πλεονέκτημα ή (β) οποιονδήποτε ιδιώτη που θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα παρακινήσει ή προκαλέσει τον παραλήπτη να παραβιάσει το καθήκον πίστης ή εμπιστοσύνης του/της. Ο Πωλητής επιτρέπεται να ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία του Αγοραστή και να διεξάγει άλλους εσωτερικούς ελέγχους για να επαληθεύσει τη συμμόρφωσή του με την Πολιτική και το Ισχύον Δίκαιο. Ο Αγοραστής συμφωνεί ότι θα ενημερώσει αμέσως τον Πωλητή γραπτώς, εάν ο Αγοραστής πληροφορηθεί, έχει λόγους να γνωρίζει, ή υποψιάζεται οποιαδήποτε παραβίαση της Πολιτικής ή οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων που αφορούν στον Πωλητή, σε οποιεσδήποτε συνδεδεμένες εταιρείες του Πωλητή ή τις ενέργειες του Αγοραστή ή των εκπροσώπων του σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία.

ΔΙΑΦΟΡΑ. Η παρούσα Συμφωνία δεν είναι μεταβιβάσιμη από τον Αγοραστή. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη από αρμόδιο δικαστήριο, η εν λόγω διάταξη θα τροποποιηθεί με σκοπό την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος της παρούσας Συμφωνίας με έγκυρο, νόμιμο και δεσμευτικό τρόπο ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε θα διαγράφεται και θα καθίσταται άκυρη χωρίς να επηρεαστεί οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας Συμφωνίας. Τα μέρη αποποιούνται την εφαρμοσιμότητα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών στην πώληση των Προϊόντων βάσει της παρούσας. Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους της δικαιοδοσίας του κυρίου τόπου επιχειρήσεων του Πωλητή και ο Αγοραστής συμφωνεί να υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της δικαιοδοσίας του κύριου τόπου των επιχειρήσεων του Πωλητή. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία θα παραδίδονται γραπτώς, είτε με προσωπική παράδοση, είτε μέσω e-mail ή συστημένης ταχυδρομικής αποστολής, με αίτημα αποδεικτικού παραλαβής και θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει παραληφθεί κατά την ημερομηνία που παραδίδεται προσωπικά ή αποστέλλεται μέσω e-mail ή τρεις (3) ημέρες μετά την κατάθεσή της στο ταχυδρομείο με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη. Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στην πρώτη παράγραφο των εν λόγω Ο&Π, το παρόν έγγραφο αποτελεί τη συνολική γραπτή συμφωνία των μερών που καλύπτουν την αγορά και πώληση των Προϊόντων και δεν υπάρχουν κατανοήσεις, συμφωνίες, δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, που δεν περιέχονται στην παρούσα σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας. Καμία τροποποίηση των παρόντων Ο&Π δεν θα είναι δεσμευτική για τον Πωλητή, εκτός εάν εγκριθεί γραπτώς από τον Πωλητή.

 
  
*
(Press ctrl to select multiple)
*